ข้อเสนอพิเศษสำหรับ FI1217C
 

 

ออกรถก่อน ผ่อนทีหลัง 120 วัน ฟูโซ่ผ่อนให้ 3 งวดแรก* เมื่อซื้อรถบรรทุก FUSO FI1217C และทำสัญญาเช่าซื้อด้วยเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ระยะเวลา 60 เดือน กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

*เงื่อนไข

- โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

- ลูกค้าต้องผ่านการพิจารณาสินเชื่อและได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563 โดยรับมอบรถบรรทุกที่ผู้จำหน่ายฟูโซ่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ และเริ่มทำสัญญากับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

- กรณีเช่าซื้อพร้อมตัวถัง ราคาของตัวถังต้องไม่เกิน 220,000 บาท โดยตัวถังต้องได้รับมาตรฐานจากผู้ผลิตและสามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ และ/หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

 - บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้สนับสนุนค่างวด งวดที่ 1 – 3 ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะเริ่มต้นจ่ายค่างวดตั้งแต่งวดที่ 4 เป็นต้นไปจนครบกำหนดชำระที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

- ค่างวดที่บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนแก่ลูกค้ามีมูลค่าสูงสุดเดือนละ 23,305 บาท ทั้งหมดจำนวน 3 งวด มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 69,615 บาท (โดยคำนวณจากเงินดาวน์ 20% ระยะเวลาสัญญาเช่าซื้อ 60 เดือน และเช่าซื้อพร้อมตัวถังมูลค่า 220,000 บาท)

- บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายฟูโซ่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ