ดอกเบี้ยพิเศษ 0% สำหรับรถบรรทุกฟูโซ่หัวลาก 10 ล้อรุ่น FZ4928TT
รุ่น Canter
  • อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ขั้นต่ำ 20% ผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง 29,xxx บาท/เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ขั้นต่ำ 15% ผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง 39,xxx บาท/เดือน

เงื่อนไข

- รับมอบบรรทุกและเริ่มทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท เมอร์เซเดส-ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ที่ผู้จำหน่ายฯ ฟูโซ่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเท่านั้น โดยข้อเสนอพิเศษนี้ ไม่รวมถึงรถหัวลากฟูโซ่ที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

- ลูกค้าต้องผ่านการพิจารณาสินเชื่อและได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

- โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายฯ ฟูโซ่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ