ฟูโซ่ดูแล… ตั้งแต่วันแรก

 

ต่อเวลาโปรแรง เมื่อชื้อรถบรรทุกฟูโซ่รุ่น FZ4928TT วันนี้ รับข้อเสนอพิเศษ ฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษา 100,000 กิโลเมตร

ข้อเสนอพิเศษ ฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษา 100,000 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ซื้อจะต้องทำการจอง / ทำสัญญาซื้อรถบรรทุกฟูโซ่รุ่น FZ4928TT กับผู้จำหน่ายฟูโซ่ภายในระยะเวลาแคมเปญ
  • ชุดอะไหล่บำรุงรักษา 100,000 กิโลเมตร นี้ ใช้ได้กับรถฟูโซ่รุ่น FZ4928TT เท่านั้น
  • ผู้ซื้อจะได้รับรายการอะไหล่ที่กำหนด ได้แก่ Oil Filter, Gasket engine oil Pan Drain Plug, Water Separator, Element Fuel Filter, Air Dryer Purge, Air Cleaner Primary Element, Power Steering Oil filter/Strainer, Power Steering Oil Filter และ Air Cleaner Secondary Element
  • มูลค่าชุดอะไหล่บำรุงรักษารวมไม่เกิน 31,700 บาท เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รายการฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษาไม่สามารถนำมารวมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ทุกกรณี
  • รายการฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษาเป็นชุดรายการที่ผู้จัดจำหน่ายได้พิจารณาความเหมาะสมและกำหนดขึ้น โดยผู้ซื้อไม่สามารถขอปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดรายการใดรายการหนึ่งได้
  • ผู้ซื้อจะได้รับรายการฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษาเมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฟูโซ่ที่ท่านซื้อ โดยผู้ซื้อมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ที่ระบุตามระยะการเข้ารับบริการที่ระบุไว้สำหรับอะไหล่แต่ละรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นการเฉพาะราย
  • หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้จำหน่ายฟูโซ่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ