ฟูโซ่ดูแล… ตั้งแต่วันแรก

ด้วยข้อเสนอที่ให้เราได้ดูแลตั้งแต่วันแรก เมื่อชื้อรถบรรทุกฟูโซ่รุ่น FZ4928TT วันนี้ รับข้อเสนอพิเศษ ฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษา 300,000 กิโลเมตร

ข้อเสนอพิเศษ ฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษา 300,000 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

  • ลูกค้าจะต้องเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฟูโซ่ที่ท่านซื้อเท่านั้น
  • รายการฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษา ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลา 300,000 กิโลเมตร ลูกค้ามีสิทธิได้รับการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่แถมตามรายการทุกๆ ระยะการเข้ารับบริการที่ระบุของอะไหล่แต่ละรายการ
  • รายการอะไหล่ฟรีไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลด หรือเงินสดได้ทุกกรณี
  • รายการฟรีชุดอะไหล่บำรุงรักษาเป็นชุดรายการที่ผู้จัดจำหน่ายได้พิจารณาความเหมาะสมและกำหนดขึ้น โดยลูกค้าไม่สามารถขอปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดรายการใดรายการหนึ่งได้
  • มูลค่าชุดอะไหล่บำรุงรักษารวมของรถบรรทุกรุ่น FZ4928TT ไม่เกิน 135,634 บาท เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าแรง
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายฟูโซ่ที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ

รายการอะไหล่ FZ4928TT