ฟูโซ่ดูแล… ตั้งแต่วันแรก

ด้วยข้อเสนอที่ให้เราได้ดูแลตั้งแต่วันแรก เมื่อชื้อรถบรรทุกฟูโซ่รุ่น FJ2528RMC หรือ FJ2528C วันนี้ รับข้อเสนอพิเศษ ฟรีการบำรุงรักษา 4 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน) 

ข้อเสนอพิเศษ ฟรีอะไหล่บำรุงรักษา 4 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) มีรายละเอียดดังนี้

  • ลูกค้าจะต้องเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฟูโซ่ที่ท่านซื้อเท่านั้น
  • รายการฟรีบำรุงรักษา ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลา 4 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ลูกค้ามีสิทธิได้รับการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่แถมตามรายการทุกๆระยะการเข้ารับบริการที่ระบุของอะไหล่แต่ละรายการ สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางที่แสดงด้านล่าง
  • รายการอะไหล่ฟรีไม่สามารถนำมารวมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลด หรือเงินสดได้ทุกกรณี
  • รายการฟรีการบำรุงรักษาเป็นชุดรายการที่ผู้จัดจำหน่ายได้พิจารณาความเหมาะสมและกำหนดขึ้น โดยลูกค้าไม่สามารถขอปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดรายการใดรายการหนึ่งได้
  • มูลค่าการบำรุงรักษารวมของรถบรรทุกรุ่น FJ2528RMC ไม่เกิน 226,681 บาท และ มูลค่าการบำรุงรักษารวมของรถบรรทุกรุ่น FJ2528C ไม่เกิน 198,689 บาท เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายฟูโซ่ที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ 

รายการอะไหล่ FJ2528RMC          รายการอะไหล่ FJ2528C