ออกแบบ


ด้วยตัวเอง

รถบรรทุกฟูโซ่ถูกออกแบบเพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการใช้งานทุกประเภท 
หมายเหตุ : ประเภทตัวถังที่บริษัทฯแนะนำนี้เป็นไปตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะของรถบรรทุกฟูโซ่รุ่นนั้นๆ
FZ4928TT
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 41 ตัน
TV3340S
รถบรรทุกหัวลาก 50.5 ตัน
FZ4928TT
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 41 ตัน
FZ3528TT
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 41 ตัน
FJ2528RMC
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน
FJ2528R
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน
FJ2528C
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน
FN2527
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 25 ตัน
FJ1523R
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน
FI1217C
รถบรรทุกขนาดกลาง 9 ตัน – 13 ตัน
FI1217R
รถบรรทุกขนาดกลาง 9 ตัน – 13 ตัน
Canter FE84DE
รถบรรทุกขนาดเล็ก 6.5 ตัน – 8.4 ตัน
Canter FE85DE
รถบรรทุกขนาดเล็ก 6.5 ตัน – 8.4 ตัน
Canter FE85DG
รถบรรทุกขนาดเล็ก 6.5 ตัน – 8.4 ตัน
FZ4928TT
TV3340S
TV3340S
TV3340S
FZ4928TT
FZ4928TT
FZ4928TT
FZ4928TT
FN2527
FN2527
FN2527
FN2527
ประเภทตัวถัง
รถบรรทุกหางพ่วง
แบบเทท้าย
รถบรรทุกแบบหางพ่วง
ตู้คอนเทนเนอร์
รถบรรทุกถังน้ำมัน/ของเหลว
รถบรรทุกแบบหางพ่วงพื้นเรียบ
/แบบโครง
รถบรรทุกแบบหางพ่วง
ตู้คอนเทนเนอร์
รถบรรทุกแบบหางพ่วงพื้นเรียบ
/แบบโครง
รถบรรทุกหางพ่วง
แบบเทท้าย
รถบรรทุกถังน้ำมัน/ของเหลว
รถบรรทุกแบบหางพ่วง
ตู้คอนเทนเนอร์
รถบรรทุกแบบหางพ่วงพื้นเรียบ
/แบบโครง
รถโม่ผสมปูน
รถบรรทุกแบบตู้แห้ง
รถบรรทุกแบบตู้เย็น
รถบรรทุกแบบกระบะพื้นเรียบ
รถบรรทุกตัวถังพิเศษ
รถบรรทุกสำหรับ
งานก่อสร้าง
รถบรรทุกสำหรับ
งานเหมือง
รถบรรทุกแบบหางพ่วงพื้นเรียบ
/แบบโครง
รถบรรทุกหางพ่วง
แบบเทท้าย
รถบรรทุกถังน้ำมัน/ของเหลว
รถบรรทุกสำหรับ
งานเหมือง
รถบรรทุกแบบตู้แห้ง
รถบรรทุกแบบตู้เย็น
รถบรรทุกขนขยะ
รถบรรทุกของเหลว
รถเครน
รถกระบะบรรทุก
เทท้าย
รถบรรทุกขนขยะ
รถบรรทุกของเหลว
รถเครน
รถบรรทุกแบบตู้แห้ง
รถบรรทุกแบบตู้เย็น
รถบรรทุกสินค้า
บรรจุขวด
รถตัวถัง
งานราชการ
รถบรรทุกแบบตู้แห้ง
รถบรรทุกแบบตู้เย็น
รถบรรทุกสินค้า
บรรจุขวด
รถเครน
รถบรรทุกแบบตู้แห้ง
รถบรรทุกแบบตู้เย็น
รถบรรทุกสินค้า
บรรจุขวด
รถเครน
รถบรรทุกแบบตู้แห้ง
รถบรรทุกแบบตู้เย็น
รถกระบะบรรทุก
เทท้าย
รถเครน