สินค้าและบริการ
วันสต๊อปโซลูชั่น
ผู้จำหน่าย
อัพเดทข่าว
FUSO ผู้จำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ
FN2527
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 25 ตัน
FUSO ผู้จำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ
TV3340S
รถบรรทุกหัวลาก 50.5 ตัน
FUSO ผู้จำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ
FZ4928TT
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 41 ตัน
FUSO ผู้จำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ
FJ2528RMC
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน
FUSO ผู้จำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ
FJ2528C
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน
FUSO ผู้จำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ
FI1217R
รถบรรทุกขนาดกลาง 9 ตัน – 13 ตัน
FUSO ผู้จำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ
CANTER
รถบรรทุกขนาดเล็ก 6.5 ตัน – 8.4 ตัน
TV3340S
รถบรรทุกหัวลาก
50.5 ตัน
รายละเอียด
FZ4928TT
รถบรรทุกขนาดใหญ่
15 ตัน – 41 ตัน
รายละเอียด
FZ3528TT
รถบรรทุกขนาดใหญ่
15 ตัน – 41 ตัน
รายละเอียด
FJ2528RMC
รถบรรทุกขนาดใหญ่
15 ตัน – 25 ตัน
รายละเอียด
FJ2528R
รถบรรทุกขนาดใหญ่
15 ตัน – 25 ตัน
รายละเอียด
FJ2528C
รถบรรทุกขนาดใหญ่
15 ตัน – 25 ตัน
รายละเอียด
FN2527
รถบรรทุกขนาดใหญ่
25 ตัน
รายละเอียด
FJ1523R
รถบรรทุกขนาดใหญ่
15 ตัน – 25 ตัน
รายละเอียด
FI1217C
รถบรรทุกขนาดกลาง
9 ตัน – 13 ตัน
รายละเอียด
FI1217R
รถบรรทุกขนาดกลาง
9 ตัน – 13 ตัน
รายละเอียด
Canter
รถบรรทุกขนาดเล็ก
6.5 ตัน – 8.4 ตัน
รายละเอียด
 • TV
  3340S
 • FZ
  4928TT
 • FZ
  3528TT
 • FJ
  2528RMC
 • FJ
  2528R
 • FJ
  2528C
 • FN
  2527
 • FJ
  1523R
 • FI
  1217C
 • FI
  1217R
 • Canter
onestop_detail_head
รถบรรทุกพร้อมตัวถัง
รถบรรทุก
พร้อมตัวถัง
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทของเรา เรานำเสนอรถบรรทุกฟูโซ่พร้อมตัวถังที่มีคุณภาพมาตรฐานเยอรมัน
การบริการ
การบริการการให้บริการและช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ, สัญญาซ่อมบำรุง, ฟูโซ่ แอสเค่นท์, เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและเครื่องมือพิเศษสำหรับงานซ่อมและอื่นๆ
ฟูโซ่ไดร์ฟ
ฟูโซ่ไดร์ฟเรานำเสนอหลักสูตรเฉพาะสำหรับฝึกอบรมเพื่อเป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่ดีที่สุด
อะไหล่แท้และ น้ำมันเครื่องฟูโซ่
อะไหล่แท้และ
น้ำมันเครื่องฟูโซ่
ผลิตภัณฑ์อะไหล่แท้และน้ำมันเครื่องฟูโซ่ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ราคาดี พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
บริการด้านการเงิน
บริการด้านการเงินนำคุณสู่ความสำเร็จด้วยฟูโซ่ลีสซิ่ง
ฟูโซ่มูฟ
ฟูโซ่มูฟโครงการฟูโซ่มูฟเป็นโครงการที่เรานำเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่มาพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
onestop_detail_head

โดยบริษัท Daimler Commercial Vehicles (Thailand) Ltd. (DCVT) ผู้จัดจำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ แบรนด์ฟูโซ่

ดูแลการดำเนินงานรถบรรทุก รถสิบล้อเพื่อการพาณิชย์ของเดมเลอร์ในประเทศไทยและเป็นผู้จำหน่ายรถบรรทุก รถสิบล้อยี่ห้อฟูโซ่ในประเทศไทย

ได้ทำการปรับภาพลักษณ์แบรนด์รถบรรทุกฟูโซ่ตามแนวคิด “วันสต๊อปโซลูชั่น”

รายละเอียด
onestop_detail_head
โดยบริษัท Daimler Commercial Vehicles (Thailand) Ltd. (DCVT) ผู้จัดจำหน่าย รถบรรทุก รถสิบล้อ แบรนด์ฟูโซ่

ดูแลการดำเนินงานรถบรรทุก รถสิบล้อเพื่อการพาณิชย์ของเดมเลอร์ในประเทศไทยและเป็นผู้จำหน่ายรถบรรทุก รถสิบล้อยี่ห้อฟูโซ่ในประเทศไทย
“วันสต๊อปโซลูชั่น”

รายละเอียด
onestop_detail_head
รถบรรทุกพร้อมตัวถังพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทของเรา เรานำเสนอรถบรรทุกฟูโซ่พร้อมตัวถังที่มีคุณภาพมาตรฐานเยอรมัน
onestop_detail_head
การบริการการให้บริการและช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ, สัญญาซ่อมบำรุง, ฟูโซ่ แอสเค่นท์, เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและเครื่องมือพิเศษสำหรับงานซ่อมและอื่นๆ
onestop_detail_head
ฟูโซ่ไดร์ฟเรานำเสนอหลักสูตรเฉพาะสำหรับฝึกอบรมเพื่อเป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่ดีที่สุด
onestop_detail_head
อะไหล่แท้และ
น้ำมันเครื่องฟูโซ่
ผลิตภัณฑ์อะไหล่แท้และน้ำมันเครื่องฟูโซ่ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ราคาดี พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
onestop_detail_head
บริการด้านการเงินนำคุณสู่ความสำเร็จด้วยฟูโซ่ลีสซิ่ง
onestop_detail_head
ฟูโซ่มูฟโครงการฟูโซ่มูฟเป็นโครงการที่เรานำเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่มาพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
fuso
ผู้จำหน่าย
บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 888 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
บริษัท บีเคเค คอมเมอร์เชียลวิฮิเคิล จำกัด
ที่ตั้ง:
เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
เฟสบุ๊ค
บริษัท เอ เอส พี ฟูโซ่ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 86 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
เฟสบุ๊ค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ยนต์ทรัคเซลล์
ที่ตั้ง :
เลขที่ 73/53 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
เฟสบุ๊ค
บริษัท กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
เฟสบุ๊ค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำยนต์อาหลั่ย
(ผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟูโซ่อย่างเป็นทางการ)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 213 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด
(ผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟูโซ่อย่างเป็นทางการ)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 58-64 ถนนเฉลิมเขตร์ 3 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตร์พ่าย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10100
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
บริษัท เอ็ม.เอส.ซี. สแปร์พาร์ทส (1999) จำกัด
(ผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟูโซ่อย่างเป็นทางการ)
ที่ตั้ง :
240-242 ตรอกจันทร์ ถนนขวัญ แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10100
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิทรัพย์ทวียนตรการ
ที่ตั้ง :
105/22 หมู่ที่6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
ร่วมใจเจริญยนต์ทรัคเซลส์ จำกัด
ที่ตั้ง :
7/7 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
บริษัท วังน้อย มอเตอร์ เซลส์ จำกัด
ที่ตั้ง :
9/8 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
บริษัท ขอนแก่น ยนตรกิจ ทรัค จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 288 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
บริษัท พิษณุโลกทรัคออโต้เซลส์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 954 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
เฟสบุ๊ค
บริษัท ไทยยนต์ทรัคแอนด์เทลเลอร์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 213 หมู่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
บริษัท ไทยยนต์ทรัคแอนด์เทลเลอร์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 126 หมู่ 7 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
เฟสบุ๊ค
บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 83 ถนนพัฒนาการ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
เฟสบุ๊ค
บริษัท อุดรทรัคออโต้เซลส์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 955 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
เฟสบุ๊ค
บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 218 หมู่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทร :
ดูแผนที่
โทรติดต่อ
ผู้จำหน่ายทั้งหมด
อัพเดทข่าว
ติดตามการอัพเดท
ข่าวและกิจกรรมได้ที่นี่
บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือดีซีวีที ประกาศแต่งตั้ง คุณราล์ฟ เครเมอร์ (Mr. Ralf Kraemer) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2565 ต่อจากคุณสเตฟาโน่ จิออร์ดานี่ (Mr. Stefano Giordani) ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เดมเลอร์ บัส (Daimler Buses) ประเทศอิตาลี อ่านเพิ่มเติม
ดีซีวีที เปิดตัวรถบรรทุกฟูโซ่รุ่นเรือธงล่าสุดในประเทศไทย
เสริมทัพต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกหัวลากฟูโซ่รุ่น TV3340S ทำให้การขนส่งหนักเป็นเรื่องง่าย ด้วยหัวลากกำลัง 401 แรงม้า และเกียร์อัตโนมัติ 12 สปีด ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่สูงสุด อ่านเพิ่มเติม
ดีซีวีที ลุยขยายการสนับสนุนเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศไทยในปี 2564
มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขาย รวมถึงการทำการตลาด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า อ่านเพิ่มเติม